Išpirkėjas

Išpirkė́jas dkt. Jė́zus Kri̇̀stus yrà màno Gélbėtojas ir Išpirkė́jas.

.

Look at other dictionaries:

  • išpirkėjas — išpirkėjas, a smob. (1), à (3) Š; SD1291, M kas išperka. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; užpirkėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkėjas — Atpirkėjas, a smob. (1), à (3) Š 1. M, Š kas atperka, išperka. 2. m. SD211, MKr29, SGI55 bažn. Išganytojas: Dieve Ižganytoje ir Atpirkėje manas! DK148. Ižg visos širdes mylėkime ... Atpirkėją mūsų DP183. Nužengt teikės nuog aukšto dangaus ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaduotojas — ( is; R126, MŽ165, N), a smob. (1) Š, NdŽ, KŽ; M, L 1. Rtr kas išvaduoja: Tėvynės išvaduotojai DŽ. Išvaduotojus ir išvaduotuosius visi patiko su didžiausiu džiaugsmu J.Balč. Panelė pažino savo išvaduotoją BM158(Jnšk). 2. Rtr išpirkėjas.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papirkėjas — papirkėjas, a smob. (1) 1. SD296, R388, KII327 kas superka, perka: Jau tam Rytų Prūsijoj ir Lietuvoj šen ir ten kupčiai, arba papirkėjai, pastatyti prš. 2. L67, BŽ230 kas dovanomis, kyšiais paperka: Normantas dvarą pravardžiavo puoliku ir plėšiku …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpirkėjas — perpirkėjas, a smob. (1); SD1143 kas superka ir paskui brangiau parduoda: Pačiam perpirkėjui ėmė davinėti apgadintas prekes Vaižg. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supirkėjas — supirkėjas, a smob. (1) BŽ156,518; LL227, ETŽ kas didesniais kiekiais superka: Daržovių supirkėjai turi turėti glaudžius ryšius su augintojais rš. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; užpirkėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpirkėjas — užpirkėjas, a smob. (1) BŽ156 1. kas užperka: Užpirkėjai įpareigoti blogai pagamintų prekių nepriimti sp. 2. nuomotojas: Pasamdytojas, ažupirkėjas (orig. azupierkieias) SD3. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpirkėjas — įpirkėjas, a smob. (1) įgalintis, pajėgiantis nupirkti: Stambiausiam įpirkėjui skiriama dovanų rš. pirkėjas; atpirkėjas; įpirkėjas; išpirkėjas; papirkėjas; perpirkėjas; supirkėjas; užpirkėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.